ONLINE KOMMUNIKÁCIÓRA KÁRHOZTATOTTAKNAK

Aki gyerekként ült már végig tanórát az utolsó sorban, pontosan tudja, hogy mit lehet ott tenni: bármit (hisz úgysem látnak). Online térben kommunikálva a hatás hasonló: távol vagyunk egymástól (agyunk nem is érzékeli valós helyszínnek a meeting platformját) és így minden, ami ott zajlik, távol áll tőlünk.  

Ahhoz, hogy bizalom, kapcsolódás, nevetés, közös alkotás – sőt bármi, ami közös – szülessen az online térben, új szabályok alapján kell kommunikálnunk – mert csak így érhetünk el egymáshoz. Ehhez viszont kifejezőbbnek, érthetőbbnek, érzékletesebbnek kell lennünk. Mindezt tömörségre törekedve, segítve a figyelemfenntartást, biztosítva az üzenet megérkezését.

Az online kommunikációs modulok megismerését azoknak ajánlom, akik feladatai között szerepel virtuális térben zajló előadások megtartása, tárgyalások lebonyolítása, online meetingek vezetése is.

Elméleti és gyakorlati oldalról is tárgyalt témák:

 • Fényviszonyok- és célunk szerint ható háttér beállítása
 • Prezentációs helyzetekre való felkészülés, eszközök használata
 • Benyomáskeltés karakterhez és öltözékhez igazodva
 • RáHANGolódás (lámpalázkezelés, test és hang bemelegítése)
 • Intermezzokra (beszűrődő zaj és mozgás) adott reakciók
 • Ülő- és álló pozíciók hatása a megszólalásra
 • Kommunikációs célhoz igazodó kamera-beállítás
 • Résztvevők figyelmének fenntartása és célzott vezetése
 • Verbális eszközök (idézet, metafora, hasonlat…) alkalmazása
 • Beszédtechnikai eszközök célzott alkalmazása
 • Testbeszéd szerepe az online térben (tekintet, testtartás, mimikai jelzések, fejkörnyék jelzései, kézgesztusok)
 • Nyomatékosítás technikái
 • Eltérő célhoz (meggyőzés, szemléltetés, információ átadás, érzékeltetés…) illeszkedő kommunikáció online megvalósulása
 • Meeting résztvevők szavakon túli jelzéseinek felismerése
 • Interakciós technikák, bevonás

Csoportos tréning igénye esetén a DrPrezi Team Kommunikációs Térváltás programja is megrendelhető.

Legfrissebb bejegyzéseim